El Lecturòmetre és una eina molt intuïtiva que, de manera àgil, senzilla i divertida, permet conèixer el rendiment lector de l’alumnat.

En només tres passos i quinze minuts, el Lecturòmetre permet conèixer de manera ràpida el rendiment lector dels alumnes i saber si necessiten alguna mena de suport per avançar o millorar en la lectura.

La prova es fa per internet, de manera gratuïta i des de qualsevol dispositiu mòbil, ordinador o tauleta; i amb aquesta prova s’obté un informe orientatiu sobre el nivell lector dels alumnes d’entre 1r i 6è de primària.

El Lecturòmetre consta de tres passos:

Registre

Es registren les dades de la persona que s’avalua: edat, idioma preferent i curs escolar. També l’idioma en què es vol avaluar (català, castellà o esquera).

Lectura de text

L’infant llegeix un text en veu alta, acompanyat d’un supervisor. I llavors cal que respongui a unes preguntes sobre la comprensió del text.

Qüestionari

El qüestionari és opcional i cal que l’ompli l’acompanyant adult. D’aquest qüestionari se’n dedueix la relació de l’alumne amb la lectura des de diferents aspectes: emocional, cognitiu, acadèmic i de la lectura, l’escriptura i la comprensió.

Registre

Es registren les dades de la persona que s’avalua: edat, idioma preferent i curs escolar. També l’idioma en què es vol avaluar (català, castellà o esquera).

Lectura de text

L’infant llegeix un text en veu alta, acompanyat d’un supervisor. I llavors cal que respongui a unes preguntes sobre la comprensió del text.

Qüestionari

El qüestionari és opcional i cal que l’ompli l’acompanyant adult. D’aquest qüestionari se’n dedueix la relació de l’alumne amb la lectura des de diferents aspectes: emocional, cognitiu, acadèmic i de la lectura, l’escriptura i la comprensió.

Un cop s’ha fet la prova i de manera immediata, es facilita un informe orientatiu que en cap cas té valor diagnòstic ni substitueix l’opinió experta d’un professional, però els resultats de la qual ajuden a valorar si és necessari algun tipus de suport per avançar o millorar en la lectura.

L’informe detalla la precisió en la lectura, segons el percentatge d’errors; la velocitat, en funció de la quantitat de paraules llegides correctament per minut; la comprensió, en percentatge de respostes correctes en relació amb la velocitat de lectura; i el qüestionari ofereix uns indicadors que informen de la relació de l’infant avaluat amb la lectura en un terreny més sensorial.