Arribar a tots els infants que ho necessitin és clau per a nosaltres, i la situació social i econòmica no ha de ser un impediment. Per això, any rere any, creix el nombre de convenis que Glifing té signats amb diferents tipus d’associacions, entitats, gabinets i organitzacions no governamentals.

Des que es va crear Glifing, s’han fet 39 convenis de col·laboració, amb els quals el Mètode ha arribat a centenars d’usuaris i usuàries de diversos països del món. En alguns casos, s’estableixen convenis que complementen acords comercials i que proporcionen fórmules mixtes que amplien les possibilitats per arribar a més infants. I és que cap infant es pot quedar sense aprendre a llegir!

Durant el 2021, l’ONG Nuestros Pequeños Hermanos a Hondures i la Fundació Nordelta, que treballa en barris marginals de Buenos Aires, es van afegir al nostre projecte solidari.

Fundación nuestros pequeños hermanos

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) va néixer el 1954 a Mèxic. Actualment, té nou llars d’acollida a Llatinoamèrica i 17 oficines de captació de fons i sensibilització repartides per tres continents, i acull més de 2.500 infants en els seus diferents projectes.

A l’agost del 2021, vàrem signar un conveni amb ells per treballar a la delegació que tenen a Hondures per a la reeducació de la lectura en infants amb pocs recursos.

Fundación Nordelta

La Fundació Nordelta és una organització sense ànim de lucre creada al juny del 2001 amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les famílies que viuen als barris vulnerables limítrofs a Nordelta (Buenos Aires, Argentina).

Al febrer del 2020 es va iniciar el contacte entre nosaltres, però la pandèmia va demorar la gestió i no va ser fins al 2021 que vàrem començar la col·laboració amb la Fundació per tal que els seus usuaris aprenguin a llegir i desenvolupin el procés lector.

UADLE, Universidad de Salamanca

I, en aquest primer número de Cor Lector, no podem deixar de parlar de la UADLE, Unitat d’Atenció a les Dificultats d’Aprenentatge de la Lectura i Escriptura, ubicada a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Salamanca i que es va crear el 2009. Hi mantenim una estreta col·laboració des del 2018 ja que atendre infants de famílies vulnerables amb dificultats d’aprenentatge forma part del seu ADN.

Alumnes en pràctiques que treballen en aquesta unitat fan servir Glifing per atendre infants de famílies vulnerables que presenten dislèxia o altres dificultats d’aprenentatge.