MIREIA SALA,

DE TRIVIUM

“Glifing és una eina amb evidència científica i això és garantia de qualitat.”

La Mireia Sala és logopeda i pedagoga, amb 30 anys d’experiència clínica en avaluació, intervenció i diagnòstic de nens i nenes amb dificultats de l’aprenentatge i amb trastorns del llenguatge; és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna-URL; membre d’organitzacions professionals, i coordinadora del Protocol de Detecció i Actuació en la Dislèxia en l’àmbit educatiu (PRODISCAT).
És cofundadora i codirectora de l’equip interdisciplinari de Trivium, gabinet que neix l’any 1992 per donar resposta a infants, adolescents i joves amb dificultats en el neuro- desenvolupament, els quals col·loca al centre del seu compromís, tot fent prevaler la vinculació afectiva amb l’estudiant per tal que l’aprenentatge es faci en un escenari actiu en què valguin la pena l’esforç i la constància.

Com va començar la relació amb Glifing?

30-31 Mireia Sala aula

Vam començar a treballar amb el Mètode Glifing el 2015. Prèviament, havíem tingut contacte amb la Montserrat Garcia durant uns anys perquè compartíem les mateixes inquietuds pel que fa a implementar una intervenció sistemàtica i estructurada que ajudés els infants amb dificultats de lectura. Quan Glifing va obrir la possibilitat de poder fer servir el programa des de Trivium, ho vam trobar molt positi

Quina va ser la resposta dels primers alumnes?

30-31 Mireia Sala aula

Per a tots era nou, tant per als professionals com per a les famílies. Va haver-hi una bona resposta per part de les famílies i també van tenir molta paciència amb nosaltres, mentre anàvem millorant com a entrenadors!

Com es treballa amb Glifing a Trivium?

30-31 Mireia Sala aula

Actualment, les nenes i els nens que fan servir Glifing l’utilitzen des de casa. N’hi ha que el fan servir com a complement a la nostra intervenció presencial, per treballar la mecànica lectora; i n’hi ha que, per distància al centre o per altres motius, no fan tractament presencial amb nosaltres, però sí que els gestionem l’entrenament amb Glifing.

Quins creus que són els infants que es poden beneficiar de l’ús de l’eina?

30-31 Mireia Sala aula


Hem obtingut molt bons resultats en la millora de precisió i velocitat lectora en nens i nenes diagnosticats de dislèxia o en aquells que presenten dificultats a primer de primària. A aquests últims, tot i no tenir cap diagnòstic, mitjançant Glifing els podem donar un suport intensiu durant un període de temps. En resposta a la intervenció, podem establir amb molta més seguretat si cal determinar si presenten dislèxia o no. Això sí, sobretot, milloren els infants de les famílies més compromeses i que, a entrenar, s’hi dediquen amb ganes!

Sabem que ets una experta en les dificultats d’aprenentatge en infants adoptats. Tens cap opinió sobre com podem entrenar la lectura amb ells? Podem fer- ho igual que amb altres infants?

30-31 Mireia Sala aula

Els nens i les nenes que provenen de situacions de privació i que han patit situacions emocionalment molt estressants, els pot crear rebuig el fet del control del temps i la sensació que se’ls posa a prova. Solen ser infants que gestionen malament la frustració i, si no es vinculen al programa amb petits èxits, poden rebutjar-lo.

Com beneficia fer servir Glifing en la intervenció en lectoescriptura i en el treball d’estratègies d’aprenentatge que ofereix Trivium?

30-31 Mireia Sala aula


No hi ha dubte que la millora en la fluïdesa lectora (velocitat + precisió) influeix directament en una millor comprensió lectora, habilitat bàsica per assolir els aprenentatges. El fet que l’estudiant pugui destinar cada vegada més els seus recursos a la comprensió del text i no a la codificació és vital per a l’èxit escolar. 

A la família se la fa partícip del mètode?

30-31 Mireia Sala aula

I tant! Els pares participen activament en l’entrenament. Un cop feta l’avaluació inicial, els ensenyem com funciona el mètode. Posteriorment, en cada avaluació de seguiment, ens reunim amb ells per comentar els resultats, dels quals després reben l’informe corresponent.

Destacaries alguns avantatges de Glifing respecte a altres eines per millorar l’adquisició de la lectura?

30-31 Mireia Sala aula

Es nota que darrere de cada una de les sessions hi ha moltes hores de decisions i estudi per aconseguir una eina ben estructurada, fàcil de fer servir i atractiva per als infants. És una eina amb evidència científica i això és garantia de qualitat. D’altra banda, l’equip Glifing té molt bones idees! El recent sistema de recompenses per construir la vila és molt bo! Tots els infants a Trivium estan entusiasmats per entrenar-se i aconseguir cada cop més llunes!

Com es treballa Glifing al gabinet
Per als centres de reeducació de la lectura, Glifing és una eina indispensable perquè permet elaborar un perfil lector ràpid i acurat, treballar dins el mateix gabinet o bé que l’infant treballi des de casa, i oferir un entrenament personalitzat a les famílies, sense necessitat d’haver de crear el material adient en cada cas. El material, amb més de 3.000 sessions, ja està preparat i graduat a Glifing.
Les famílies que detecten que el seu fill o filla presenta dificultats en l’aprenentatge de la lectura o que necessita practicar una miqueta més per assolir el nivell esperat, poden dirigir-se als centres acreditats Glifing: https://centros.glifing.com/ca/

La professional indicarà tota l’atenció que rebrà l’infant i la seva família, així com la modalitat de seguiment: quantitat de visites a la setmana o al mes, a distància i/o presencial, etc.

 La professional, en funció del perfil de cada alumne, de les necessitats que presenti i del seu context, li oferirà iniciar l’entrenament amb:

 

glifingpro
 • per a nens i nenes
 • a partir de 4 anys i sense límit d'edat
 • presenten dificultats en l’aprenentatge de la lectura
Logo-Glifing-Go-color
 • per a nens i nenes
 • de 4 a 12 anys
 • sense dificultats específiques que es trobin en l’edat d’aprendre i consolidar la lectura
 • que vulguin practicar i potenciar les seves habilitats lectores
Logo-Gliffish-color
 • per a nens i nenes
 • lengua materna consolidada
 • de 6 a 11 anys
 • amb dificultats de lectura o sense
 • volen aprendre anglès com a llengua estrangera.


Carrer Torrent de l’Olla, 204
Barcelona

93 217 48 38

Telèfon

info@trivium.cat

Correu electrònic