SUSANNA VILA,

escola Els Pins

“Glifing està integrat com una estratègia més dins el Pla de Lectura del centre.”
Susanna Vila és la cap d’estudis de l’escola Els Pins de Castelldefels. És una escola activa, implicada en projectes de transversalitat i d’innovació, amb un projecte educatiu que es fonamenta i es defineix al voltant de quatre eixos o línies interrelacionades: Metodològica Globalitzada i Cooperativa, Cultura Digital, Plurilingüisme, i Valors i Emocions. És una escola pública d’educació infantil i primària, de dues línies, que té uns 450 alumnes.

Com va arribar Glifing a l’escola?

Susanna 3

Va ser cap a l’any 2012. Diferents docents de l’escola vam assistir a una xerrada de l’associació Avesedari, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de Castelldefels sobre les dificultats en la lectura i l’aprenentatge en general. La Montserrat Garcia va presentar el Mètode Glifing i tota la seva fonamentació científica. Ens va semblar una proposta molt interessant per tractar dificultats en l’aprenentatge de la lectura i ens vam decidir a provar-ho.

Què ha suposat per a l’alumnat l’ús de Glifing?

Susanna 3

L’aprenentatge de la lectura requereix un gran esforç. Per tal de poder accedir a la comprensió de textos, és imprescindible dominar primer el procés de descodificació. Glifing ha esdevingut una eina molt valuosa en aquest sentit, així com per treballar altres aspectes i habilitats del procés general d’aprenentatge. Glifing permet als alumnes fer-ho d’una manera lúdica, motivadora i sistemàtica. Les activitats presentades en forma de joc i visualment atractives faciliten la predisposició a fer aquestes tasques. A més, la possibilitat que cada infant disposi d’un itinerari personalitzat amb activitats adaptades al seu ritme i necessitats, li dona molta seguretat i confiança.

Com s’ha adaptat el professorat a l’hora de fer-lo servir i com l’ha beneficiat?

Susanna 3

El Mètode Glifing està integrat com una estratègia més dins el Pla de Lectura del centre. Per tant, forma part de les diferents actuacions que implementem per fomentar la competència lectora en l’alumnat: “aprendre a llegir”, “llegir per aprendre” i “el gust per llegir”.
Glifing els ha permès incorporar diferents dinàmiques en el dia a dia de l’aula i, al mateix temps, la possibilitat d’obtenir una diagnosi i fer el seguiment més personalitzat de cada infant i del grup en general.

Com es treballa Glifing a Els Pins?

Susanna 3

A l’escola, el Mètode Glifing esdevé una eina de diagnosi i de seguiment de la competència lectora de l’alumnat (avaluacions inicials i finals). D’altra banda, s’utilitza com a plataforma d’entrenament sistemàtic grupal (sobretot a educació infantil) i individual (des d’I5 fins a 3r). Així mateix, alguns alumnes dels cursos superiors (de 4t a 6è) que presenten dificultats o trastorns en la lectura disposen també d’un itinerari individual personalitzat. Glifing també és un recurs utilizat en els apadrinaments lectors, sovint entre alumnes de diferents nivells.

Com beneficia l’ús del Mètode Glifing en l’ensenyament global dels alumnes?

Susanna 3


La pràctica sistemàtica dels itineraris grupals i individuals evidencien una gran millora tant en l’automatització de la descodificació com en el desenvolupament d’altres habilitats del procés d’aprenentatge (l’estimulació del vocabulari, el foment de la memòria de treball, la inhibició i l’escolta activa).

A la família se la fa partícip del mètode? Com?

Susanna 3

I tant! A les famílies se’ls presenta el Mètode Glifing a les reunions d’inici de curs i, d’altra banda, se’ls faciliten instruccions sobre el funcionament del programa i de com poden acompanyar els seus fills i filles en aquest entrenament.
A més a més, a les entrevistes personals que mantenen els docents amb les famílies es transmet la informació relativa a l’evolució dels seus fills i filles. D’aquesta manera, les famílies són conscients del punt on es troben i de com poden acompanyar i ajudar a superar les dificultats de lectura que hi puguin haver.
A primària, a final de curs, les famílies reben un informe final de competència lectora en què s’especifica el grau d’assoliment d’aquesta competència extreta dels informes de Glifing i que s’acompanya també d’observacions i suggeriments personalitzats.

"Les activitats presentades en forma de joc i visualment atractives faciliten la predisposició a fer les tasques d’aprenentatge que es plantegen.”

Com es treballa Glifing a l’escola

Les escoles disposen de Glifing a través de Glifaula des de P4 fins a 3r de primària. Amb Glifaula poden conèixer el perfil lector dels alumnes, treballar la lectura i la comprensió lectora a l’aula i oferir un pla d’entrenament individual per a tots els alumnes.
Al començament de curs, l’escola duu a terme una breu avaluació individual. A partir d’aquí, en cas que l’escola opti per l’entrenament individual, cada alumne té el seu propi itinerari de sessions. La nostra recomanació és que tots els alumnes facin de tres a quatre sessions individuals a la setmana, a l’escola o a casa.
Paral·lelament, l’escola té l’opció de fer sessions grupals per tal de practicar la comprensió lectora.
A final de curs, es tornen a avaluar els alumnes per tal de conèixer com han evolucionat i detectar aquells que presentin dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
Els alumnes amb grans dificultats o que continuen mostrant necessitats d’entrenament a partir de 4t tenen a disposició els centres de reeducació que també disposen de Glifing i que poden dissenyar un camí encara més personalitzat i acompanyat de l’assistència directa d’un professional expert.
En cas que l’escola ho desitgi, podem deixar obert Glifaula durant l’estiu perquè els alumnes puguin continuar entrenant-se i no perdin pistonada.

Logo-Glifaula-1024x321
  • Estem a 750 escoles entre Espanya i Llatinoamèrica.
  • 9.500 mestres són entrenadors del Mètode Glifing.
  • Més de 200.000 nens i nenes s’han entrenat amb Glifing.
  • És possible entrenar en 5 idiomes: català, castellà, eusquera, gallec i anglès.
  • El 2020 vam ser reconeguts com a PIME Innova- dora pel Ministeri d’Economia, Indústria i Com- petitivitat del Govern espanyol.
  • Tenim el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Col·laborem amb la Universitat de Barcelona, la Universitat de Salamanca, el Ministeri d’Educació de Xile, diversos ajuntaments...

Escola Els Pins
Av. d’Havana Vieja, 12
08860 Castelldefels, Barcelona 

93 665 46 56

Telèfon

escolaelspins@escolaelspins.cat

Correu electrònic